ภญ.ดร.ศุภมาส นภาวิชยานันท์

.
ผู้ก่อตั้งบริษัท เซริเนโคโอ จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญการ develop proposal สำหรับการขอทุน