FAQ

.

คำถามที่พบบ่อย

1. ยังไม่ได้รับรองมาตรฐานอะไรเลย สามารถเข้าร่วมโครงการได้ไหม?
ตอบ  ได้ค่ะ เพราะในโครงการจะช่วยในการยื่นขอมาตรฐานให้ด้วย

2. ระยะเวลาของโครงการ 6 เดือน ต้องเข้าอบรมทั้ง 6 เดือนเลยไหม?
ตอบ ระยะเวลาเข้าอบรมรวม เพียง 1 เดือน จำนวนเวลาอบรมรวม 24 ชั่วโมง
ซึ่งในสถานการณ์ของโควิด ก็จะปรับมาใช้การอบรมออนไลน์ทาง Zoom
นอกจากนั้นจะเป็นเวลาของการให้คำปรึกษาเชิงลึกรายกิจการกับที่ปรึกษา

3. ไม่ได้มีโรงงานที่จะผลิตได้เอง สามารถเข้าร่วมโครงการได้ไหม?
ตอบ ไม่จำเป็นต้องผลิตเอง เพราะในโครงการเราจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเลือก
โรงงานผลิตที่เหมาะสม และวางแผนการผลิตที่สามารถทำได้จริง

4. มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง?
ตอบ โครงการนี้ ฟรี! ตลอดทั้งโครงการ ประกอบด้วย การอบรม
การปรึกษาเชิงลึกรายกิจการ การจัดกิจกรรมในโครงการ
ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าอบรม จะเป็นค่าเดินทาง ค่าอาหาร
และค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าต้นแบบ

5. มีความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่ยังไม่มีชื่อ โลโก้ หรือจดเครื่องหมายการค้า
ทางโครงการจะช่วยออกแบบด้วยไหมคะ?
ตอบ  การตลาด และการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้จากโครงการนี้
นอกจากการพัฒนาด้านนวัตกรรม และแนะนำการจดทรัพย์สินทางปัญญา
ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีศักยภาพในการยื่นจดได้ โดยผู้เข้าอบรมดำเนินการยื่นจดเอง

6. ถ้าเป็นทายาทของกิจการ สามารถเข้าโครงการได้ไหม?
ตอบ สามารถเข้าได้คะ